3 löytöä Hyvä ikä -messuilta: Esteettömyys, teknologia ja tietotekniikkataidot

Kävin 26.9. tutustumassa Hyvä ikä -messujen tarjontaan. Esillä oli monenlaisia palveluja, apuvälineitä ja muita tuotteita.

Tässä kolme omiin kiinnostuksenaiheisiini liittyvää löytöä. Tekstit olen lainannut niiden omilta esittelysivuilta. Lukekaa lisää linkkien takaa!

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Suomalaiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Vanhenemisen myötä asumisen tarpeet voivat kuitenkin muuttua.

Suomeen tarvitaan pian miljoona esteetöntä kotia. Uudisrakentaminen ei riitä kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi tarvitaan olemassa olevan asuntokannan esteettömyyskorjauksia.

Ohjelman tavoitteet:

  • Parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että ikääntyneet voivat asua kodissaan niin pitkään kuin mahdollista terveydentila huomioon ottaen
  • Tukea ikääntyneiden omaa asumiseen liittyvää varautumista ja ennakointia
  • Vaikuttaa siihen, että kunnissa otetaan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon ikääntyvän väestön asumisen kysymykset
  • Suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan entistä paremmin huomioon ikääntyneiden asumisen tarpeita
  • Parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja.

http://www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen

KÄKÄTE – Käyttäjälle kätevä teknologia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä käynnistäneet viisivuotisen KÄKÄTE-projektin. Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena.

Projektin ensisijaisina päämäärinä ovat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitetään keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä ovat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet.

http://www.ikateknologia.fi/fi/


ATK Seniorit Mukanetti ry (Tampere)
SeniorSurf-päivä 7.10.2014 (valtakunnallinen)

ATK Seniorit Mukanetti ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyvien henkilöiden valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa myös silloin, kun toimintakyky on rajoittunut.

Uusien asioiden opettelu lisää ikäihmisten vireyttä, antaa mielekästä tekemistä, parantaa elämänlaatua ja oppimisen myötä helpottaa arkipäiväistä asioiden hoitamista.

Mukasurffi-nettipisteessä (Sorinkatu 3 A, Tampere) yli 50-vuotiaat voivat tutustua tietokoneeseen ja harjoitella tietokoneen ja kännykän käyttöä vertaisohjaajan opastuksella. Neuvonta on kaikille senioreille maksutonta.

http://www.mukanetti.net/

Seuraavaa valtakunnallista SeniorSurf-päivää vietetään tiistaina 7.10.2014 Vanhustenviikon yhteydessä. SeniorSurf-päivänä ikäihmiset pääsevät helposti tutustumaan tietotekniikan maailmaan. Monet kirjastot, palvelutalot, tietotuvat ja muut yhteisöt avaavat ovensa ja tarjoavat ikäihmisille apulaisia tietokoneen ja internetin käyttöön.

http://www.vtkl.fi/fin/seniorsurf/