Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Mekaselskan uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietolain (523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mekaselska

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Milla Havanka
Mekaselska

Tyvikatu 17, 33340 Tampere
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mekaselska.fi

3. Rekisterin nimi

Mekaselskan uutiskirjeen tilaajat

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritiedot mahdollistavat yhteydenotot uutiskirjeen tilaajaksi liittyneisiin. Uutiskirjeissä kerrotaan Mekaselskan toiminnasta, tapahtumista ja palvelutarjonnasta sekä tiedotetaan näissä tapahtuvista muutoksista.

5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri uutiskirjeen tilaajista voi sisältää seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite *
  • nimi
  • kiinnostuksen aiheet

* pakollinen tieto

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä uutiskirjeen tilaajiksi tai mikäli henkilö on ilmoittautuessaan tai osallistuessaan seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin ilmaissut tahtonsa liittyä uutiskirjeen tilaajaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,

8. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen

Rekistereistä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on vain Mekaselskalla. Mekaselska käyttää MailChimp -sähköpostipalvelua viestinnässään. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Tiedon korjaaminen

Uutiskirjeen tilaajarekisteriin liittynyt voi pyytää koska tahansa Mekaselskaa poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.