Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste päivittyy aika ajoin, viimeisin muutos on tehty 11.3.2019.

Noudatamme Suomen henkilötietolakia (22.4.1999/523) ja EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR).

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Käsittelemme henkilötietoja näillä tietosuoja-asetuksessa mainituilla perusteilla:

 • Uutiskirjeen tilaaminen (oikeusperuste: suostumus)
 • Asiakkuus (oikeusperuste: sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite)

Käsittelemme ja käytämme henkilötietoja asiakkuuden hoitamiseen ja analysoimiseen sekä omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen.

Tietolähteet:

 • Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sopimusta tehdessä
 • Asiakaskäynnin aikana kerätyt tiedot
 • Uutiskirjeen tilauslomake yrityksen nettisivulla
 • Sosiaalisen median kanavat

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

Emme luovuta henkilötietoja muille osapuolille markkinointi- tai muihinkaan tarkoituksiin lukuunottamatta seuraavaa kohtaa.

Luovutamme henkilötietoja rajatusti muille osapuolille käyttämiemme tietojenkäsittelyn työkalujen vuoksi. Käytämme uutiskirjeen toimittamisen ja ylläpidon työkaluna Mailchimp-palvelua, johon tallennettuna ovat etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Asiakasrekisteriä ylläpidetään Google Drive -palvelussa. Mailchimp ja Google ovat tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietojen käsittelijöitä.

Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen:

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Kirjanpito- ja sähköpostiaineiston säilytämme 7 vuoden ajan niiden päivämäärästä lukien.

Asiakasrekisterissä olevat yksilöivät henkilötiedot poistetaan automaattisesti viimeistään 2 vuoden päästä viimeisimmästä yhteydenpidosta.

Uutiskirjeen henkilötiedot pysyvät rekisterissä, kunnes henkilö itse poistaa ne tai pyytää poistamista.
Sosiaalisen median palveluiden käyttäjien tiedot pysyvät tykkäys- tai seuraamislistassa, kunnes henkilö itse poistaa ne.

Rekisterinpitäjä:
Mekaselska
Y-tunnus: 2420562-5
Osoite: Tyvikatu 17, 33340 Tampere
Puhelin: +358 50 4876810
Kontaktihenkilö tietosuoja-asioissa:
Milla Havanka, omistaja
milla.havanka (at) mekaselska.fi


WWW-sivut:

Verkkosivustomme osoite on: https://www.mekaselska.fi.

Yrityksen www-sivulla käydessä tietokoneelle tallentuu evästetiedostoja, joiden avulla voidaan seurata ja analysoida kävijöiden toimintaa sivuilla ja parantaa sivuston käyttökokemusta.

Voit estää evästeiden tallentumisen ja käyntisi seuraamisen selaimen asetuksista. Esimerkiksi Chromessa asetus on “Lähetä selaustietojesi mukana Do Not Track -pyyntö”.

Www-sivujen kävijöiden seurantaan käytämme omassa hallinnassamme olevaa Matomo -palvelua, joka ei lähetä tietoja käynnistä ulkopuolisille. IP-osoitteet on anonymisoitu. Voit kieltää näidenkin selaustietojen keräämisen ja analysoinnin ottamalla rastin pois seuraavasta ruudusta.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.