Elinympäristö, joka kohottaa elämisen laatua

Elinympäristö, joka kohottaa elämisen laatua -tapahtumassa 1.2.2023 esiteltiin kiintoisaa tutkimustietoa siitä, mitä ihmiset asumiseltaan toivovat. Puhumassa olivat Anne Tervo Aalto-yliopistosta, Katja Maununaho Tampereen yliopiston ASUTUT -tutkimusryhmästä ja Sini Saarimaa Rakennustietosäätiöstä.

Yksinasujien määrän lisääntyminen ei välttämättä tarkoita pienten asuntojen tarpeen lisääntymistä, sanoo Aalto-yliopiston tutkija Anne Tervo.

Ahtauden kokemus on suoraan yhteydessä asukkaiden hyvinvointiin. Sitä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu yksin­asujien näkökulmasta, mikä johtunee siitä, että yleensä tutkimuksissa ihmisten katsotaan asuvan ahtaasti silloin kun asukkaita on enemmän kuin yksi huonetta kohden.

Puheenvuoroissa mainittiin mm. seuraavia aineistoja ja tutkimuksia:

Ketterän asumisen keittokirja

Miten urbaaneista asumisratkaisuista pystytään muodostamaan asukkaiden erilaiset tarpeet huomioivia ja niihin mukautumiskykyisiä? Millaisia keinoja asuntosuunnittelussa ja -rakentamisessa on käytettävissä?

Ketterän asumisen keittokirja paneutuu näihin kysymyksiin. Keittokirja on DAC – Ketterä kaupunki -tutkimushankkeessa toteutettu idea- ja tietopankki.

Asukasbarometri – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä

“Asukasbarometri 2016 on kyselytutkimus kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveista. Kysely kohdistuu yli 10 000 asukkaan taajamien 15–84-vuotiaaseen väestöön. Asukasbarometri on valtakunnallinen seurantatutkimus, joka on toteutettu neljä kertaa. Edelliset barometrit toteutettiin vuosina 1998,2004 ja 2010. Tutkimuksen rahoittivat ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ja sen toteutuksesta vastasi Suomen ympäristökeskus.”

https://www.ymparisto.fi/asukasbarometri

Mikrokodit Suomessa

Avoiding Macro Mistakes : Micro-homes in Finland Today
(Pelsmakers, Sofie; Saarimaa, Sini; Vaattovaara, Mari (2022-02-15) )

“In many European cities, there is an increased construction of “micro-homes”, and in Finland, they now make up a large proportion of newly built dwellings. This article analyses micro-homes, using generally accepted housing design quality indicators, to evaluate the claimed potential of micro-homes as a solution for sustainable urban housing. The analysis highlights that the majority of Finnish micro-homes do not meet generally accepted housing design quality indicators and they fail to provide sustainable living over time.”

Asunnot ja naapuruston jaetut tilat asukkaiden arjessa

Asuminen muutoksessa : Asunnot ja naapuruston jaetut tilat asukkaiden arjessa (Lehtinen, Taru; Maununaho, Katja; Varis, Katarina; Kaasalainen, Tapio; Luotonen, Elina; Saarimaa, Sini; Nisonen, Essi; Pelsmakers, Sofie; Tarpio, Jyrki; Blomgren, Wilma; Castaño de la Rosa, Raúl (2022) )

“YH Kodit Oy:n kerrostalokiinteistökantaan keskittyvä Asuminen muutoksessa -tutkimushanke (2020–2021) tarkasteli kerrostalojen asuntoja, jaettuja tiloja sekä ympäröiviä naapurustoja asukkaiden arjen tarpeiden näkökulmasta, alati muuttuvan yhteiskunnan kontekstissa. Tutkimuksen lähtökohtana oli tuottaa kokonaisvaltaista ja yhteen kokoavaa tietoa siitä, miten asuinympäristön tilat, toiminnot ja palvelut vaikuttavat yhdessä ja erikseen asukkaiden erilaisten tarpeiden toteutumismahdollisuuksiin sekä tukevat hyvää asumista ja hyvinvointia. Hankkeen loppuraportti tarjoaa tietoa suomalaisten asuinympäristöjen kehittämiseksi sekä uudis- että korjausrakentamisen suunnittelun näkökulmista.”

Järjestäjät

ASUTUT – Kestävän Asuntoarkkitehtuurin Tutkimusryhmä

Tampereen yliopiston ASUTUT-ryhmä tutkii kestävää asuntosuunnittelua usealla näkökulmalla. “Pääteemojamme ovat mukautuvat ja joustavat asumisen ratkaisut, energiatehokkuus, nollaenergia- ja nollahiilirakentaminen, asukaslähtöisyys ja niiden vaikutukset tilaratkaisujen ja arkkitehtuurin laatuun sekä asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.”

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/asutut-kestavan-asuntoarkkitehtuurin-tutkimusryhma

Rakennustietosäätiö RTS

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

https://www.rts.fi/

Archinfo

Olemme arkkitehtuurin tiedotuskeskus. Luomme kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria kohtaan ja lisäämme rakennetun ympäristön arvostusta. Vahvistamme arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutamme rakennetun ympäristön kehittymiseen kohti kestävämpää huomista. Teemme suomalaisen arkkitehtuurin arvoja ja osaamista tunnetuksi kansainvälisesti.

https://www.archinfo.fi/archinfo