Elonkirjotalo

Luonnon monimuotoisuutta edistävää ja hiiltä sitovaa puukerrostaloa kehitettiin Y-Säätiön kehityshankkeessa vuosina 2020–2022.

Elonkirjotalon tavoitteena on vähentää maarakennustöitä, massanvaihtoja ja kallioperän louhintaa, jotta maaperän monimuotoisuus säilyy osana rakentamista. Tavoitetilassa maaperän monimuotoisuus jopa elpyy osana rakentamista ja asumista.

Ajatuksena on, että Elonkirjotalo osallistaa ja sitouttaa vuokrakerrostalon asukkaat ekologiseen elämäntapaan.

Suomalaisten hiilijalanjäljen suurimmat osaset ovat asuminen, liikkuminen, syöminen ja muut kulutusvalinnat. Tavoitteena on, että Elonkirjotalo mahdollistaa jokaiselle asukkaalle kahden tonnin hiilibudjetin. Suomalaisten hiilijalanjälki on yli kymmenen tonnia, EU:n keskiarvo oli 7,2 tonnia.

https://ysaatio.fi/elonkirjotalo-luonnon-monimuotoisuutta-edistava-puukerrostalo