Ikääntyvä ihminen tarvitsee esteettömän ja turvallisen kodin

Noin yhdeksän kymmenestä 75 vuotta täyttäneestä asuu kotona. Niin kunnat kuin valtiokin pyrkivät siihen, että asumme mahdollisimman pitkään kotonamme kun vanhenemme, ja se on yleensä omakin toive. Kotiin liittyy paljon muistoja ja omaa historiaa. Kotiympäristö ja sen palvelut ovat tuttuja. Ja saahan kotona olla juuri niin kuin itse haluaa!

Kun omat voimat alkavat hiipua, kotiin on onneksi saatavilla monenlaista kunnallista, yksityistä tai vapaaehtoisapua tukemaan pärjäämistä.

Kotitalousvähennys on jo kaikille tuttu asia mutta alvittomat palvelut eivät. Henkilöt, jotka esimerkiksi iän, sairauden tai heikkokuntoisuuden vuoksi eivät selviä yksin askareistaan, ovat oikeutettuja arvonlisäverottomiin kotipalveluihin. Apua saa esimerkiksi lumenluontiin tai pyykinpesuun. Arvonlisävero muodostaa noin viidesosan palvelun hinnasta, joten alennus on merkittävä. Toimintakyvyn alentuminen todetaan lääkärintodistuksella, ja listan verottomia kotipalveluita tarjoavista yrityksistä saa kunnan sosiaalitoimelta tai vanhuspalveluiden neuvojalta.

Esteettömyys kotona

Ikääntyneiden tapaturmaisista kuolemista noin 68 % johtuu kaatumisista ja putoamisista (lähde). Yli 90 % ikääntyneiden lonkkamurtumista johtuu kaatumisesta (lähde).

Kun iän myötä elinpiiri pienenee ja yhä enemmän aikaa vietetään kotona, on tärkeää, että koti on turvallinen paikka. Turvallisuuteen tietysti liittyy paljon asioita, joista yksi on esteettömyys. Kotona täytyy olla helppo liikkua, vaikka näkö olisi huono ja jalat eivät enää niin ketterät kuin nuorena.

Esteettömyyttä voi edistää muutostöillä.  Asunnon toimivuutta parantavat turhien tasoerojen poisto, hissi tai loiva luiska portaiden yhteydessä, kynnyksettömyys sekä leveät ovet. Jo taloa suunniteltaessa kannattaisi miettiä, miten siinä voisi asua turvallisesti ja helposti vanhuuteen saakka. Esimerkiksi rintamamiestalossa joudutaan asukkaiden ikääntyessä usein rakentamaan uudet pesutilat asuinkerrokseen, kun portaita ei enää pysty kulkemaan.

Siisteys osana esteettömyyttä

Hissit ja kaiteet ovat tärkeitä apuvälineitä, mutta ammattijärjestäjän näkökulmasta mieleen tulee myös kotona oleva maallinen omaisuus, sen määrä ja säilytys. Kun kotiin on huolellisesti säilötty vuosikymmenien ajan pahan päivän varalle lehtiä, pulloja, kumilenkkejä, kattilattomia kattilankansia, vaatteita, rikkinäisiä laitteita, käytettyjä wc-pyttyjä ja pakasterasioita, säilytystilat voivat käydä ahtaiksi ja tavaroita saattaa päätyä myös paikkoihin, jossa ne ovat pahasti siivoamisen ja kulkemisen tiellä.

Valtava tavaramäärä voi jopa estää pelastushenkilöstön pääsemisen sairaskohtauksen saaneen luokse.

Ammattijärjestäjä voi olla hyödyllisenä apuna miettimässä parhaita säilytyspaikkoja rakkaille esineille ja ehkä joistain tavaroista luopumisessakin.

Lue myös: Anopin kosto eli Miten paljon tavaraa ajattelit jättää jälkeesi?