Kestävyys, yhteistyö ja oikeudenmukaisuus kaupungeissa

Urban Sustainability, Co-operation and Justice -seminaari 3.2.2023
The seminar is organised by ORSI project and STUE profiling area/Tampere University.

Cities are at the forefront in the transformation for sustainable carbon-neutral society. What is and should be done in cities to further fair and sustainable urban change? How are different stakeholders affected by both the climate crisis and sustainability transformations? How can they co-operate with each other ethically?

Alla omia muistiinpanojani esityksistä.

Anni Jäntti, Juha Peltomaa: Framing Sustainability in City Strategies

 • kestävyys nähdään strategioissa usein vain ympäristökestävyytenä, ei useinkaan käsitellä ulottuvuuksia yhdessä
 • Sopeutuminen on usein se alue jossa ne olisivat yhdessä
 • Ekonomisten tavoitteiden ja kestävyystavoitteiden yhteensopivuus vielä selvityksessä
 • Kestävyyttä käytetään myös instrumenttina esim edelläkävijyyden osoittamiseen, erottautumiseen
 • Strategian sisällä voi olla ristiriitaisuuksia, tarkoitus tutkia niitä
 • Kaupunkien välinen kilpailu tai yhteistyö ei tullut strategioissa oikein esiin

Riina Bhatia: Enabling Transformative Change: Investigating Capabilities for Sustainability in City Management

 • Espoolla on tarinallistettu strategia
 • Osallistujat olivat top managementista joten innoissaan, mutta ei tiedetä miten alemmilla tasoilla ajatellaan ja onko esim valtakonflikteja

Lauri Lahikainen & Antti Wallin: The Spatialization of Climate Emergency: The Case of the Artificial Island Näsisaari

 • Ketä ei kuulla valmistelussa?
 • Iso kysymys: kuinka säilyttää demokratia, kun ilmastokriisi vaatii nopeita päätöksiä? (Kriisit tietysti eri tahtia, jotkut nopeampia jotkut hitaampia)
 • Mitä oikeastaan tarkoittaa emergency?

Keynote by Shane Epting, Missouri University of Science and Technology: Municipal and Citizen Cooperation for Urban Sustainability

 • Book: Urban enlightenment
 • Cities as… cyborgs?
 • City as a collection of citizens acting in a civil way?
 • Mitä tarkoittaa olla citizen? – civil (polite, considerate)
 • Urban planning vs city planning
 • Nobody sings love songs about “urban centers”
 • Residents need to know how cities work
 • Planners need to know how cities affect groups differently (bicycle riders?)
 • Use understandings together!
 • Participatory vs co-operation
 • Co-planning technologies
 • Participatory budgeting – poliittista teknologiaa
 • Prosessissa pitäisi kuulla aivan ensin marginalisoituja ryhmiä! Muuten syrjinnän vaara, ryhmät akavat omia agendojaan työkalujen avulla. US:ssa ensin marginalisoidut ryhmät, Euroopassa enemmän keskiluokka äänessä

Päivi Kymäläinen: Intuitions of Injustice in Urban Public Spaces

 • Mitä on julkinen tila
 • Varissuo forest bar
 • Anger can lead to politics
 • Tutkittujen (julkisilla paikoilla notkuvien) yhteisöllisyys, ystävällisyys toisiaan kohtaan, tukeminen, yllätti tutkijat, heitähän yleensä pidetään huonosti käyttäytyvinä
 • Just spaces research network
 • Varissuolla ollut pitkään paikallispoliisi, joka on tuntenut kaikki, nyt eläköitynyt

Jonathon Taylor: Housing, Climate, and Environmental Health: Are we
all sheltered from the storm?

 • Urban Physics – physical processes in urban areas
 • And how they impact people!