Pirkanmaan LUMO-ohjelma

25.1.2023 osallistuin Pirkanmaan LUMO-ohjelman lanseeraustilaisuuteen. Se oli täynnä hienoja puheenvuoroja ja keskustelua, mutta päällimmäiseksi jäi mieleen Pirkanmaan ELY-keskuksen projektisuunnittelijan Kristiina Tolvasen sekä Pirkanmaan nuorisovaltuuston edustajan Tähkä Tolvasen puheenvuorot. Kristiina Tolvanen yllätti puhumalla kauniisti ja harvinaisen epävirkamiesmäisesti siitä, miten lajien katoaminen vähentää myös meitä.

Pirkanmaan LUMO – luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030

Pirkanmaa on saanut ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellisen luonnon monimuotoisuusohjelman ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman. Ohjelma pyrkii torjumaan luonnon monimuotoisuuskatoa. Se hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja asiantuntemusta. Laaja toimijajoukko keskittyy ratkaisuihin ja yhteistyöhön. Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta.

https://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-lumo

Tampere: Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021–2030

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta, joka pitää sisällään ekosysteemien monimuotoisuuden, lajien monimuotoisuuden sekä lajien sisäisen perinnöllisen vaihtelun. Luonnon monimuotoisuus heikentyy ihmistoiminnan johdosta ennennäkemätöntä vauhtia niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Tätä luonnon tilan romahdusta kutsutaan myös luontokadoksi.

Tampereen kaupungin toimet luontokadon ehkäisemiseksi vuoteen 2030 on koottu luonnon monimuotoisuusohjelmaksi. LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä.

https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/luonnonsuojelu/luonnon-monimuotoisuusohjelma-2021-2030

Pölyttäjien auttamiskeinoja – polyttajat.fi

Jokainen voi auttaa pölyttäjiä – olit sitten kotipuutarhuri, maanviljelijä, luontoharrastaja tai kaupunkisuunnittelija. Alla tarjoamme eri toimijoille ohjeita ja toimintamalleja, joiden avulla kukin voi löytää itselle sopivan tavan osallistua pölyttäjien suojeluun.

Helpoin tapa auttaa pölyttäjiä omassa puutarhassa on hallittu hoitamattomuus. Samalla kun pölyttäjät hyötyvät, säästät itse aikaa ja vaivaa.

https://www.polyttajat.fi/auttamiskeinoja/

Luontokunnat

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita.

https://luontokunnat.fi/fi-FI