Strategista tutkimusta kestävistä kaupungeista

Strategista tutkimusta kestävistä kaupungeista -webinaarissa 20.3.2023 olivat mukana BOOST-, BIWE-, RECIPE- ja ORSI-hankkeet, joissa tutkitaan mm. ekologista kompensaatiota, monimuotoisen luonnon yhteyttä terveyteen, kaupunkiympäristöjen roolia pandemioiden ehkäisyssä ja keinoja luotsata hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin.

Alla linkkejä, jotka liittyvät esitysten aiheisiin.

Virve Hokkanen: Kestävä kaupunki –ohjelma

Kestävä kaupunki -ohjelman ja sen hankkeiden julkaisut, raportit ja oppaat
https://kestavakaupunki.fi/julkaisut

Ratkaisujen kehittäminen kaupunkiluonnon turvaamiseksi erilaisten tiivistyvien kaupunkien olosuhteissa
https://kestavakaupunki.fi/-/kaupunkivihrea-tiivistyvissa-kaupungeissa

Aki Sinkkonen: Hyvinvointia luonto-interventioilla

Luke: Päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely voi parantua jo kahdessa viikossa leikkimällä hiekkalaatikossa, jossa hiekkalaatikkohiekka sisältää monimuotoisen luonnon mikrobiston.
https://www.luke.fi/fi/uutiset/luonnonmateriaalein-rikastettu-hiekkalaatikkohiekka-vahvistaa-lasten-elimiston-mikrobistoa-ja-immuunisaatelya

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvoinnille. Kaupungeissa maankäyttö on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta, mikä heikentää kaupunkiekosysteemin toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja lisää immuunivälitteisten häiriöiden riskiä. BIWEssä palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia.
https://www.biwe.fi/

Panu Halme: Ekologinen kompensaatio osana kuntien maankäyttöä

Kunnat hidastamaan luontokatoa – Suosituksia luontohaittojen välttämiseksi, lieventämiseksi ja kompensoimiseksi kuntien maankäytössä
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/83415/wisdom_letters_1-22_valmis2_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valtavirtaistamme monimuotoisuuden turvaamista ja mahdollistamme oikeudenmukaisen siirtymän kohti luontohaittojen hyvittämistä, eli ekologista kompensaatiota. Kompensaatiolla tarkoitetaan ekologisesti haitallisesta toiminnasta aiheutuvien luontohaittojen hyvittämistä konkreettisin parannuksin/toimin luonnossa.
https://boostbiodiversityoffsets.fi/

Helka-Liisa Hentilä: Vastustuskykyinen kaupunki: Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä

Monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa. Miten huomioimme tartuntatautien torjunnan kaupunkisuunnittelussa, kun globaali kaupungistuminen jatkuu?
https://recipestn.fi/