Väitöskirja: Lähiympäristöllä on suuri merkitys yhteisöjen elämänlaadulle

Ilmastonmuutoksen käsitteleminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistä, johon on sisällyttävä myös julkisen sektorin toimenpiteitä.

– Samaan aikaan on tärkeä ymmärtää näkevätkö ihmiset yhteyden ympäristön ja elämänlaadun välillä ja miten he kokevat lähiympäristönsä. Kykenevätkö ihmiset esimerkiksi tunnistamaan mahdollisia ongelmia siinä ympäristössä, jonka kanssa he ovat kosketuksissa? Kaikki muutokset eivät johda ekologiseen tuhoon tai katastrofiin, vaan ympäristön tila heikentyy usein pikkuhiljaa. Välttämättä edes päivittäin luonnon kanssa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset eivät tunnista hiljaisempia muutoksia ympäristössä, sanoo väitöskirjatutkija Ruslan Gunko.

Lähiympäristön merkitys elämänlaadulle kasvaa, kun yhteisö kohtaa globaalin tason ongelmia.

Pandemia myös laukaisi muutoksia ihmisten ja luonnon välisessä suhteessa. Vastaajat, joihin pandemia oli henkilökohtaisella tasolla vaikuttanut negatiivisesti, sanoivat muuttaneensa käyttäytymistään ympäristöystävällisempään suuntaan, esimerkiksi viettämällä enemmän aikaa luonnossa, ostamalla luontoystävällisempiä tuotteita tai käyttämällä autoa vähemmän.

– Tämä on selvä merkki päättäjille, että luonto voi helpottaa maailmanlaajuisen stressitilanteen seurauksia ja että ihmiset haluavat vihreää muutosta, Gunko painottaa.

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/lahiymparisto-vaikuttaa-elamanlaatuun-kunnissa-potentiaalia

State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach (Gunko, Ruslan (2022-12-09) )

Traditionally nature plays a significant role for people worldwide. Thousands of years ago our ancestors made their life-related decisions by accounting for the environmental situation. They relied on natural phenomena, divinized and defied them. Due to the high dependence on the resources provided by the surrounding environment, people were vulnerable, and changes in environmental conditions motivated them towards migration processes and search for ways of communication. In the 21st century this link to the local environment is not so clear for many people and the role of nature for well-being appears to be disappearing in the shadow of traditional socio-economic factors affecting life quality. However, in circumstances of the global environmental crisis caused by climate change, local nature becomes an important indicator of stress with impact on society.