Yllätyshyökkäys sotkun sydämeen

Operaatio Kaaosmyrsky

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist julkaisi Twitterissä kuvan armeija-aikaisesta muistivihkostaan, johon hän oli kirjannut johtamisen kaavan. Näin se menee:

 1. Tehtävä.
  • Tilanne
  • Maasto
  • Aika
 2. Tilanteen arvostelu.
  • Eri toimintavaihtoehdot
 3. Päätös
  • Valitaan paras vaihtoehto
 4. Suunnitelma
 5. Käskyt
  • Erilliskäsky
  • Yhteiskäsky
 6. Valvonta

Varsin päteviä ohjeita monenlaisiin tilanteisiin, kuten Lönnqvist twiitissään totesi.

Katsotaanpa, miten voit hyödyntää kaavaa järjestämisessä.

Tehtävä

Ensin luodaan yleissilmäys tilanteeseen. Jos kyse on vaikka lastenhuoneen järjestämisestä, arvioidaan lelujen ja muun väärässä paikassa lojuvan sälän määrä ja järjestämiseen käytettävissä oleva aika. Otetaan muutama syvä henkäys ja tiukennetaan syviä vatsalihaksia.

Tilanteen arvostelu

Käydään läpi eri toimintavaihtoehtoja. Lelulaatikko, jätesäkki, imuri, vaiko kaikki komeroon ja ovi tiukasti kiinni? Mitä eri vaihtoehdoista seuraa? Paljonko aikaa ne vievät? Olisiko nyt hyvä hetki katsoa lapsen kanssa vähän selkeämpiä säilytysvaihtoehtoja ja ehkä laittaa osa leluista varastoon odottelemaan, vai onko nyt se hetki, jolloin vain tungetaan nopeasti kaikki pois silmistä?

Päätös

Valitaan se vaihtoehto, joka on tilanteeseen sopivin. Joskus kannattaa myös katsoa pitkän tähtäimen hyötyjä, vaikka se veisi tässä hetkessä enemmän aikaa. Pitkäaikaisen tavaroiden kaapinperälle tunkemisen on havaittu aiheuttavan niin kutsuttua tunkuähkyä.

Suunnitelma

Kuka tekee mitäkin? Mistä on paras aloittaa? Yleensä helpointa on kerätä ensin pois roskat, mutta lastenhuoneen tapauksessa roska on määrittelykysymys. Miten varmistetaan, että järjestäminen etenee eikä jää jumittamaan paikoilleen? Miten pysytään aikataulussa? Onko kaikelle paikkansa? Missä se paikka on? Puuttuuko jokin olennainen säilytystarvike? Mitä tehdään niille tavaroille ja erityisesti vaatteille, joista on jo kasvettu ulos? Miten osallistujilla olisi kivaa?

Käskyt

Lapsia voi koittaa käskyttää mukaan, myös lahjonta ja kiristys voivat tulla kyseeseen. (Omasta mielestäni tietysti järjestäminen on mukavaa ajanvietettä, joka palkitsee tekijänsä.) Tärkeintä on, että kukin osallistuja tietää, mitä häneltä odotetaan ja mikä on tavoitetilanne. Pienetkin lapset osaavat laittaa vaikka autolelut oikeaan laatikkoon, kun laatikossa on auton kuva.

Valvonta

Järjestämiseen sovellettuna valvonta voisi olla vaikka sitä, että aikaansaatua järjestystä noudatetaan. Hyvä järjestys ei ole vain järjestykseen laittamista ja toimivia säilytysratkaisuja, vaan se on myös säännöllistä ylläpitämistä. Englanninkieliset sanovat ABC – Always Be Cleaning, millä tarkoitetaan sitä, että viedään jatkuvasti muun toiminnan ohessa tavaroita oikeisiin huoneisiin, pyyhkäistään heti tahra pois – ylipäänsä ei anneta sotkun ja kaaoksen kasautua ja keräytyä isoksi, pinttyneeksi, siivousta vastustavaksi vuoreksi.

Rauhan puolesta

Harri Junttila kirjoittaa Tekniikka & Talous -lehdessä 17.11.2017, että miehet suunnittelevat mieluummin tappavien lennokkien kaltaisia juttuja, joita voi käyttää tuhoamiseen, kuin ihanaa lempeää tekniikkaa. Minä sanon että laitetaan teknologia rauhan töihin, ja käytetään tuhovoimia vain sekamelskan tuhoamiseen!